Drontex

SPEAKERS (2023)

Magisterský titul v odbore letecké inžinierstvo absolvovala Maria Algar Ruiz v ETSIA (Madrid) a ENSICA (Toulouse). Postgraduálny magisterský titul v dynamike tekutín získala na Von Karmanovom inštitúte pre dynamiku tekutín v Belgicku. Potom pracovala ako projektová inžinierka vo výskumnom inštitúte CERN a spoločnosti Airbus. V Agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA) nastúpila v roku 2006 pričom zastávala rôzne funkcie. Od začiatku roka 2019 je hlavnou manažérkou EASA programu pre drony (EASA Drones Programme) a je priamo podriadená výkonnému riaditeľovi EASA.

EASA

brig.gen.v.v.Ing. Ivan Bella patrí nesporne k najväčším osobnostiam (nielen) slovenského letectva. Po štúdiu na Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach sa stal v roku 1983 stíhacím pilotom. 23.marca 1998 odišiel do Hviezdneho mestečka pri Moskve, kde sa začal pripravovať na vesmírny let. V roku 1998 sa stal členom francúzko-rusko-slovenskej posádky 27.expedície na orbitálnej stanici Mir. Neskôr pôsobil ako vojenský pridelenec na veľvyslanectve SR v Moskve a od roku 2013 ako vojenský pridelenec na veľvyslanectve v Kyjeve. V roku 2021 pôsobil v leteckom a námornom vyšetrovacom úrade Ministerstva dopravy SR.

DRONTEX 2023 Ambassador

Rafał Paprocki - vedúci oddelenia projektov bezpilotného riadenia letovej prevádzky v Poľskej agentúre pre leteckú navigáciu je zodpovedný za vývoj systému PansaUTM a koncepcie U-priestoru v poľskom vzdušnom priestore. Fanúšik digitalizácie, nových technológií a bezpilotného sveta. Licencovaný pilot dronov (VLOS/BVLOS). Svoj záujem o technológie bezpilotných lietadiel spája s každodennými povinnosťami.

PANSA

Ing. Igor Kajan je absolventom FEM SPU, certifikovaným pilotom bezpilotných lietadiel a prevádzkovým riaditeľom spoločnosti UAVIS, s.r.o. Podieľal sa na viacerých projektoch zameraných na zber a analýzu multispektrálnych údajov a vývoj geoanalytických nástrojov na spracovanie údajov získaných diaľkovým prieskumom Zeme. V súčasnej funkcii prevádzkového riaditeľa spoločnosti UAVIS zastrešuje aktivity spoločnosti v oblasti predaja dronov, leteckých prác, mobilného mapovania, sprostredkovania údajov diaľkového prieskumu Zeme a poradenstva v oblasti spracovania, vyhodnocovania a vizualizácie údajov z dronov a satelitov.

UAVIS, s.r.o.

Po absolvovaní Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach začal Tomáš Schóber svoju vojenskú kariéru ako kontrolór GCI v CRC vo Zvolene. Neskôr prešiel (pokračoval) na oddelenie letovej prípravy veliteľstva vzdušných síl, kde bol zodpovedný za vnútroštátne a medzinárodné cvičenia, spoluprácu so zahraničnými ozbrojenými silami, ako aj so subjektmi ATC. Po odchode z ozbrojených síl pracoval ako projektový manažér a architekt riešení. V súčasnosti pracuje v spoločnosti R-SYS ako produktový manažér.

R-SYS, s.r.o.

Luboš Šrámek nastúpil do spoločnosti Schiebel Aircraft GmbH v roku 2018 a je zodpovedný za predaj bezpilotného leteckého systému CAMCOPTER® S-100 v Európe. Je držiteľom titulu leteckého inžiniera a má viac ako 20-ročné skúsenosti v leteckom a obrannom priemysle (Safran, Aero Vodochody, Honeywell), najmä v oblasti riadenia projektov, ako aj v oblasti predaja a rozvoja obchodu. Slúžil aj vo francúzskych vzdušných silách ako dôstojník v zálohe.

Schiebel Aircraft GmhH

Ákos Haramia založil svoju prvú spoločnosť ako 23-ročný študent Strojníckej fakulty STU, Katedry manažmentu kvality. Počas štúdia začal pracovať v oblasti projektového manažmentu. Po krátkej skúške práce v podnikovej sfére sa rozhodol naplno venovať svojmu podnikaniu. Spolu so svojimi spoločníkmi rozbehol niekoľko technologických aj netechnologických projektov, z ktorých viaceré prerástli do fungujúcich firiem. V rámci týchto spoločností sa venoval najmä strategickému riadeniu a rozvoju podnikania. V oblasti dronov vidí obrovský potenciál a priestor na vývoj nových zariadení na priemyselné využitie.

Aliter Technologies, a.s.

Ing. Ing. Tomáš Korbeľ, PhD. je odborníkom v oblasti cestnej dopravy a strojárstva, ktorý sa zaoberá najmä analýzou dopravných nehôd a posudzovaním technického stavu cestných vozidiel. Vedie znaleckú organizáciu Automotive Solution4u, s. r. o., kde zároveň pôsobí ako osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti. Je členom predstavenstva slovenskej sekcie Európskeho združenia pre výskum a analýzu dopravných nehôd - EVU Slovakia a zároveň je členom predsedníctva Združenia znalcov v cestnej doprave SR.

Automotive Solution4u, s.r.o.

Záujem Györgya Blazsovszkého o drony spája jeho osobné aj profesionálne vášne. György je držiteľ licencie PPL-A a člen Blaszo Airways. Po absolvovovaní Budapest University of Technology pracoval v spoločnosti Nokia Hungary ako Senior Laboratory Engineer, neskôr postúpil na hlavného inžiniera a technického manažéra a potom pracoval ako vedúci tímu v oblasti výskumu a vývoja ako senior softvérový testovací inžinier. Jeho vzdelanie a skúsenosti ho viedli k tomu, aby v roku 2016 prijal pozíciu v HungaroControl ako inžinier dizajnu telekomunikačných systémov.

HungaroControl

Ing. Vladimír Pšenák, PhD. zohráva kľúčovú rolu v riadení slovenskej technologickej spoločnosti M2M Solutions, v ktorej pôsobí na pozícii COO. Jeho dlhoročné skúsenosti v oblasti inovácií umožňujú spoločnosti objavovať nové prístupy a možnosti v logistike a skladových riešeniach a flexibilne tak reagovať na dynamické zmeny v technologickom prostredí. Jeho vášeň pre vesmír, vizionársky prístup a analytické myslenie, zohrali veľkú rolu v rozšírení portfólia produktov spoločnosti M2M Solutions do vesmírneho priemyslu.

M2M Solutions, s.r.o.

Vladimír Foltín sa letectvu profesionálne venuje viac ako 25 rokov. Do EASA nastúpil v roku 2011 po rokoch práce pre ANS na Slovensku. Začínal v technickej podpore AIS, neskôr pracoval ako ATCO a inštruktor. Paralelne viedol rôzne vývojové projekty ATM. Túto skúsenosť uzavrel ako vysoký predstaviteľ zodpovedný za riadenie bezpečnosti.

Vladimír teraz pracuje v oddelení GA a VTOL certifikácie EASA. Riadi certifikačné projekty a svoje skúsenosti s ATM zdieľa aj s inými pracovnými skupinami. V roku 2016 bol vyslaný na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, aby predsedal pracovnej skupine Rady pre letectvo.

EASA

Ján Mečiar je populárny moderátor TV JOJ s dlhoročnými skúsenosťami z mediálneho prostredia. Vďaka svojmu záujmu o technologické a inovačné témy prijal pozvanie moderovať konferenciu DRONTEX 2023.

Moderator of the conference

Rafał Słoń is a Business Development Manager at a Polish company Aerobits. Rafał emphasizes the importance of UAV identification technology in enhancing the airspace safety, and the development of the drone industry. Aerobits has developed and distributes external modules for Direct Remote Identification of drones.

Aerobits Sp. z o.o.

Gergely Ellenrieder pracuje v spoločnosti Aeriu, kde je zodpovedný za predaj, marketing a prevádzku.Má šesťročné skúsenosti v oblasti agilného vývoja, päť rokov v IT sektore a jeden rok vo výrobe. Gergely má rozsiahlu profesionálnu skúsenosť v oblasti priemyselného softvéru a automatizácie v regióne strednej a východnej Európy. V posledných piatich rokoch svojej kariéry v spoločnosti Aeriu vyvinul riešenie na zlepšenie procesu inventarizácie pomocou dronov. Vďaka kvadrokoptéram môžu pracovníci skladu vykonávať inventarizáciu lepšie, bezpečnejšie a rýchlejšie ako väčšinou bežne používaných metód.

Aeriu

Miroslav Štaubr je konateľom spoločnosti AirView s.r.o, aktívny UAV pilot, zároveň zastáva obchodné, marketingové a personálne záležitosti v spoločnosti AirView. Okrem toho sa aktívne podieľa na vývoji aplikácie AVAG.

AirView, s.r.o.

Ján Čerňan is an aviation consultant and project manager at Egis (until 2020 known as Helios Technology Ltd.). Previously, he worked on projects for the European Commission, Air Navigation Service Providers, and airports in the United Kingdom including London Heathrow and London Gatwick. Since 2020, Ján has been working mainly on projects for the European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) focused on EGNSS (Galileo), EGNOS and Copernicus in the context of aviation and unmanned aircraft operations. Ján is an author of several blogs focused on current challenges in the area of drones, and a co-author of a white paper on the future of Urban Air Mobility (UAM) – Skycities, skyways, skytaxis: dream or destiny?

Egis

Vladimír Kulpa je absolvent odboru Elektronické systémy na Akadémií ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 2010-2022 pôsobil ako technik protilietadlového kompletu protivzdušnej obrany a veliteľ operátorov bezpilotných leteckých systémov v OS SR. Od roku 2022 je lektor Simulačného centra vo Výcvikovej organizácií pre operátorov bezpilotných leteckých systémov pod hlavičkou Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a zároveň externým doktorandom akadémie

Akadémia ozbrojených síl SR

Nuri pracuje pre DB Schenker Global Ventures and Innovation už viac ako 5 rokov. Ako vedúci oddelenia Early-stage Innovation & Lab je zodpovedný za analýzu, hodnotenie, vývoj a integráciu nových riešení v oblasti logistiky a digitalizácie, ako sú napríklad drony. Nuri vedie laboratórium DB Schenker Enterprise Lab spolu s Fraunhofer IML a ISST a je tiež vlastníkom vedúceho programu spolupráce spoločnosti Schenker s firmou Volocopter v oblasti dronov.

V tejto funkcii riadi rôzne aktivity, ako je integrácia dronov do dodávateľských reťazcov, ich marketing a logistické služby pre Volocopter. Do jeho zodpovednosti patrí aj získavanie a riadenie verejných finančných prostriedkov.
Nuri pracoval v oblasti inovácií a stratégie pre rôzne organizácie viac ako 10 rokov a získal doktorát na univerzite RWTH Aachen v oblasti inovácií a udržateľnosti.

DB Schenker

Dr. Martin Saska získal magisterský titul na ČVUT v Prahe v roku 2005 a doktorandský titul na Univerzite vo Wuerzburgu v Nemecku v rámci doktorandského programu Elite Network of Bavaria v roku 2009. Od roku 2009 pôsobí ako výskumný pracovník na ČVUT v Prahe, kde založil a vedie laboratórium Multi-robot Systems (http://mrs.felk.cvut.cz/) a spoluzakladal Centrum robotiky a autonómnych systémov, ktoré v súčasnosti spolupracuje s viac ako 70 výskumníkmi v oblasti robotiky (https://robotics.fel.cvut.cz/cras/). V roku 2008 bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom na University of Illinois at Urbana-Champaign v USA a v rokoch 2012, 2014 a 2016 na University of Pennsylvania v USA, kde spolupracoval so skupinou Vijaya Kumara v rámci laboratória GRASP. Je autorom alebo spoluautorom viac ako 150 publikácií na recenzovaných konferenciách s viacerými oceneniami za najlepší príspevok a viac ako 50 publikácií v impaktovaných časopisoch vrátane IJRR, AURO, JFR, ASC, EJC, s viac ako 5500 citáciami indexovanými Scholar a H-indexom 41. Jeho tím vyhral viacero robotických výziev v súťažiach MBZIRC 2017, MBZIRC 2020 a DARPA SubT (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc, http://mrs.felk.cvut.cz/mbzirc2020, http://mrs.felk.cvut.cz/projects/darpa).http://mrs.felk.cvut.cz/), and co-founded the Center for Robotics and Autonomous Systems that currebtly cooperates with more than 70 researchers in robotics (https://robotics.fel.cvut.cz/cras/). He was a visiting scholar at University of Illinois at Urbana-Champaign, USA in 2008, and at University of Pennsylvania, USA in 2012, 2014 and 2016, where he worked with Vijay Kumar’s group within GRASP lab. He is an author or a co-author of more than 150 publications in peer-reviewed conferences with multiple Best Paper awards, and more than 50 publications in impacted journals including IJRR, AURO, JFR, ASC, EJC, with over 5500 citations indexed by Scholar and H-index 41. His team won multiple robotic challenges in MBZIRC 2017, MBZIRC 2020 and DARPA SubT competitions (http://mrs.felk.cvut.cz/projects/mbzirc, http://mrs.felk.cvut.cz/mbzirc2020,   http://mrs.felk.cvut.cz/projects/darpa).

České vysoké učení technické v Praze

Koen de Vos pôsobil v Európskej komisii (1993 - 2020). Po desiatich rokoch práce v oblasti sociálnych vecí pracoval pre Európsky útvar riadenia letovej prevádzky - European air traffic management unit (Single European Sky 2002 - 2009) a v rokoch 2009 - 2013 sa venoval environmentálnym otázkam leteckej dopravy vrátane hluku v okolí letísk. Od roku 2013 sa zaoberá európskou politikou v oblasti dronov a v roku 2015 sa stal hlavným expertom na drony, pričom úzko spolupracuje s EASA, SESAR a Eurocontrol. Koen nastúpil do spoločnosti GUTMA v apríli 2021.

Global UTM Association

Ing. Marek Náhlik je výkonným riaditeľom spoločnosti R-SYS, s.r.o. od roku 2007. V súčasnosti svoj čas delí na úlohy spojené s riadením firmy a vývojových projektov a vytváraniu nových podnetov pre rozvoj produktového portfólia firmy. Medzi riešenia, ktoré spoločnosť vyvíja a ponúka na trhu patria aj systémy manažmentu a riadenia pilotovanej a bezpilotnej prevádzky, ktoré sú v súčasnosti už nasadené vo viacerých európskych krajinách.

R-SYS, s.r.o.

Konrad Cioch je riaditeľom pre rozvoj podnikania a členom predstavenstva poľskej spoločnosti Aerobits. Konrad sa už viac ako štyri roky podieľa na vývoji národného systému sledovania dronov s podporou miestnych partnerov UTM (PANSA, Droniq, Unifly, R-SYS). Spoločnosť Aerobits vyvinula a distribuuje externé moduly na priamu diaľkovú identifikáciu dronov.

Aerobits Sp. z o.o.

Ing. Jozef Tóth, vedúci odboru Špecializované činnosti, VSD sa profesijne dlhodobo venuje prevádzke, kontrole a údržbe elektrozvodných zariadení. V spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. je okrem iného aktuálne zodpovedný za diagnostiku stavu zariadení a všetky činnosti súvisiace s ochranou a zásahmi do životného prostredia. Problematike UAS sa venuje od roku 2016. Vo firme v rámci priamo riadených činnosti inicioval štandardizované používanie týchto prostriedkov na kontrolu stavu VVN vedení, v diagnostike na kontrolu oteplenia prúdových spojov, v procesoch manažmentu vegetácie, ale aj na inštaláciu odkloňovačov letu vtákov na vodiče elektrických vedení.

Východoslovenská distribučná, a.s.

Ing. Marek Růžek je aktívny UAV pilot a tiež vedúci programátorov a konateľ v spoločnosti AirView. Má na starosti riešenie technických otázok týkajúcich sa hardvéru a softvéru. Okrem toho sa aktívne podieľa na vývoji aplikácie AVAG.

AirView, s.r.o.

Heiko Nissen absolvoval inžinierske štúdium na Elektrotechnickej fakulte Univerzity vo Flensburgu. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1996 ako produktový manažér v oddelení monitorovania komunikácií spoločnosti Siemens Defense Electronics. Počas posledných 25 rokov zastával rôzne manažérske pozície v rôznych spoločnostiach, pričom vždy úzko spolupracoval s vládnymi bezpečnostnými organizáciami. Ako Area Sales Manager pre východnú Európu poskytuje Heiko so svojou organizáciou Rohde & Schwarz pokročilé riešenia rádiového monitorovania vládnym organizáciám a súkromným spoločnostiam.

Rohde & Schwarz

Matúš Grega sa narodil v roku 1981. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Simulačného centra Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Vyštudoval odbor informatizácia a automatizácia systémov velenia a riadenia v letectve na Vojenskej leteckej akadémii v Košiciach. Je spoluzakladateľom Spoločného bojového výcvikového centra v Lešti, v ktorom pôsobil v rokoch 2006 až 2010. Od apríla 2010 je príslušníkom Simulačného centra, kde sa v rámci svojej činnosti zaoberá problematikou simulačných syntetických nástrojov a ich aplikáciou do prostredia vzdelávania a výcviku. V roku 2016 obhájil doktorandskú prácu v odbore národná a medzinárodná bezpečnosť. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných článkov, skrípt a štúdií zaoberajúcimi sa problematikou modelovania a simulácií, bezpečnosti a krízového manažmentu. Aktívne pôsobí v Science and Technology Organisation NATO v panely Modelling and Simulation group.

Akadémia ozbrojených síl SR

Jiří Zachardala je absolventom Elektrotechnickej fakulty ČVUT. Svoje vzdelanie získal vďaka rozsiahlym pracovným skúsenostiam v oblasti riadenia IT so základmi v oblasti softvérového inžinierstva a IT infraštruktúry. S viac ako 15-ročnými skúsenosťami prešiel rôznymi odvetviami, aby nakoniec založil spoločnosť UDX, kde využil svoje odborné znalosti a posunul sa k vývoju a realizácii projektov v leteckom priemysle. V spoločnosti UDX je naším cieľom vytvárať inovácie pre ďalšie desaťročia a meniť spôsob, akým dnes premýšľame o cestovaní. 
 

UDX research, s.r.o.

Jaroslav Řešátko is the CEO of TELINK, which he founded in 1997.
Based on education in the field of telecommunications, and experience in the development and serial production of RC models, in 2010 the company TELINK began to specialize in the construction of drones.
Nowadays, Telink is the importer of the DJI brand for the Czech and Slovak Republics in the Enterprise segment. Furthermore, Telink is providing different kinds of drone modifications and runs a flight school for drone pilots.
Jaroslav Řešátko applies his creative abilities in the search for new ways of using drones and is introducing drones into state organizations and companies.
He is the co-author of the book DRONES, which was first published in 2017. Since then, the fourth version has been published. The book is a textbook for drone operators, it is used by customers, but also by high schools and universities.

TELINK, s.r.o.

JUDr. Štefan Dusza, MBA pracuje v oblasti civilného letectva viac ako sedem rokov. Svoju kariéru začal v roku 2016 ako právny poradca Úradu pre civilné letectvo Českej republiky (ÚCL). Počas svojho pôsobenia v ÚCL sa venoval najmä o. i. projektu digitalizácie a automatizácie procesov v civilnom letectve. V roku 2019 nastúpil na LPS SR š.p. ako expert na medzinárodné právo so zameraním na civilné letectvo. V súčasnosti pracuje ako vedúci oddelenia bezpilotných leteckých systémov, pričom jeho hlavným zameraním je integrácia UAS do vzdušného priestoru SR a využitie UAS v civilnom letectve.

Letové prevádzkové služby SR, š.p.

Rastislav Sopko dlhodobo pôsobí v oblasti predaja a marketingu na manažérskych pozíciách, najmä v energetickom sektore. Prostredníctvom viacerých platforiem sa aktívne venuje aj otázkam životného prostredia. Od začiatku roka 2022 pôsobí ako riaditeľ asociácie Mám Dron.

Mám Dron Association

Jozef Soták stál pri zrode prvého 18-jamkového majstrovského golfového ihriska na Slovensku - Gray Bear Tále a 9-jamkovej Little Bear Academy. Golfu sa venuje už viac ako dve desaťročia, bol súčasťou Slovenskej golfovej asociácie ako tréner, rozhodca a stredoškolský a vysokoškolský pedagóg. V roku 2013 mu Česká golfová asociácia udelila titul Profesionál roka. V súčasnosti je generálnym riaditeľom spoločnosti Tále as, ktorá spravuje golfové ihriská, lyžiarske vleky, hotely a reštaurácie.

Tále a.s.

Adam Broš , Vedúci prevádzky VVN, ZSD pracuje v spoločnosti Západoslovenská distribučná , a.s 8 rokov, v súčasnosti pôsobí ako vedúci tímu prevádzky VVN, ktorá zastrešujem celé Západné Slovensko, je zodpovedný za nasadzovanie a efektívne využívanie UAV v pracovných procesoch.

Západoslovenská distribučná, a.s 

mjr. Ing. Mário Malatinec momentálne pôsobí na Oddelení bezpečnosti letov na Veliteľstve vzdušných síl OS SR. V roku 2000 ukončil štúdium na Vojenskej akadémii SNP v Liptovskom Mikuláši, Fakulta protivzdušnej obrany, od roku 2016 zastával funkciu dôstojník pre civilné letectvo na letisku Sliač a od roku 2019 pôsobí na Oddelení bezpečnosti letov Veliteľstva vzdušných síl OS SR. V roku 2019 absolvoval kurz Inter-European Aviation Safety Program Management v Kapun Air Station, Germany.

Veliteľstvo vzdušných síl OSSR

Robert Fintak je odborník na bezpečnosť dronov a boj proti bezpilotným lietadlá a generálny riaditeľ spoločnosti Terra Hexen. Od roku 2022 pôsobí aj ako prezident Poľskej komory bezpilotných systémov (PISB - Polska Izba Systemów Bezzałogowych). Robert je absolventom MBA na Kozminskej univerzite, Európskej diplomatickej akadémie a Národnej akadémie obrany a doktorant Fakulty manažmentu na Lodžskej technickej univerzite. Ako expert na bezpečnosť dronov je aj členom pracovnej skupiny pri vládnom bezpečnostnom centre. V roku 2014 mu bol udelený titul VIP absolvent Lodžskej univerzity. Robert je tiež členom Rady Obchodnej a priemyselnej komory v Lodži a rotariánom.

Terra Hexen

Stephan Kraschansky je bývalý dôstojník pre elektronický boj rakúskych ozbrojených síl. Počas svojej vojenskej kariéry mal možnosť byť veliacim dôstojníkom prvého a jediného rakúskeho protidronového prvku. Bol zodpovedný za viac ako 200 misií cUAS v rámci rakúskych ozbrojených síl doma aj v zahraničí. V roku 2022 Stephan Kraschansky ukončil aktívnu službu a stal sa riaditeľom spoločnosti AARONIA Austria, špecializovanej vojenskej a policajnej odnože nemeckej spoločnosti AARONIA AG. V krátkom čase iba jedného roka sa AARONIA Austria stala výhradným dodávateľom protidronových systémov na samite G20 v Indonézii v roku 2022. Okrem toho zodpovedá Stephan Kraschansky za jedno z najmodernejších výcvikových stredísk cUAS na svete na letisku LOAV v blízkosti Viedne. Stephan Kraschansky má 32 rokov a spolu s manželkou žije v blízkosti Viedne (Rakúsko).

Aaronia Austria

Ing. Radek Hodač - pracuje v Řízení letového provozu ČR viac ako trinásť rokov. Svoju kariéru začal v roku 2009 a počas nasledujúcich rokov viedol národné a medzinárodné projekty ako projektový manažér alebo pracoval v oblasti AIM ako manažér kvality. Od roku 2020 pracuje ako vedúci kancelárie integrácie UAS, kde je zodpovedný za vývoj a implementáciu systémov UTM a koncepcie U-priestoru v rámci českého vzdušného priestoru. 
 

ANS CR

Ing. Martin Jančo založil a riadi slovenskú technologickú firmu M2M Solutions zameranú na podporu riadenia dodávateľského reťazca, logistiky a výrobných procesov. V súčasnosti sa venuje najmä vývoju nových produktov a inováciám v oblasti mobility a výroby. Zároveň spolupracuje na mnohých aktivitách, ktoré prispievajú k riešeniu výziev v oblasti výskumu a vývoja.
Pôsobí ako člen Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie, člen prezídia a zástupca priemyslu v združení Inteligentnej mobility Slovenska a súčasne aj ako vizionár pre doménu Inteligentná mobilita. Za významný prínos pri budovaní ekosystému inteligentného priemyslu vrátane oblasti inteligentnej mobility a vesmírneho sektora získal v roku 2021 ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky.

M2M Solutions, s.r.o.

Na programe naďalej intenzívne pracujeme...

Zmena programu vyhradená