Drontex

DRONTEX

16-17 October, 2024

Piešťany, Slovensko

Využitie bezpilotných technológií v kontexte služieb a bezpečnostných výziev v krajinách V4

Organizátor podujatia:

DRONTEX

18-19. Október, 2023

Piešťany, Slovensko

Využitie bezpilotných technológií v kontexte služieb a bezpečnostných výziev v krajinách V4

Organizátor podujatia:

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

O KONFERENCII

Konferencia DRONTEX je odbornou platformou na zdieľanie skúseností a informácií medzi odborníkmi na bezpilotné technológie, zástupcami štátnych inštitúcií a neziskových organizácií z krajín V4, ktorých cieľom je podpora rozvoja dronovej ekonomiky.

O KONFERENCII

Konferencia DRONTEX má ambíciu vytvoriť odbornú platformu pre zdieľanie skúseností a informácií medzi odborníkmi pre bezpilotné technológie, predstaviteľmi štátnych a neziskových inštitúcií s cieľom podporiť rozvoj dronovej ekonomiky na Slovensku

V Asociácii Mám Dron vnímame obrovský potenciál bezpilotných technológií a ich využitia v rôznych druhoch priemyslu a služieb. V zahraničí táto téma rezonuje čoraz intenzívnejšie na odborných medzinárodných a lokálnych konferenciách a veľtrhoch. Aj to je znakom rozvoja, ktorý tento segment v dnešných časoch zažíva.

Keďže na Slovensku chýba podujatie podobného typu, veríme, že konferencia DRONTEX túto medzeru zaplní a ponúkne priestor pre komunikáciu a spoluprácu odborníkov z oblasti výroby, distribúcie a služieb spojených s UAV.

Konferenciu Drontex sme navrhli ako jednodňovú akciu, ktorá bude rozdelená do troch tematických blokov. V rámci nich na pódiu vystúpia odborníci z oblasti vývoja bezpilotných technológií, manažmentu bezpilotnej prevádzky a predstavitelia firiem ponúkajúcich UAV aplikácie pre geodéziu, kartografiu, energetiku a služby. V prípade úspechu nultého ročníka konferencie máme ambíciu pokračovať v nastavenej línii a vytvoriť tak na Slovensku tradíciu podujatia s vysokou pridanou hodnotou pre celú dronovú komunitu.

Rastislav Sopko

Riaditeľ Asociácie Mám Dron

MAIN TOPICS (2023)

MANAŽMENT BEZPILOTNEJ PREVÁDZKY

Manažment bezpilotnej prevádzky v krajinách V4

Aktuálna dronová legislatíva v EÚ

UTM v kontexte dronových služieb

POKROČILÉ DRONOVÉ SLUŽBY

Drony v energetike, stavebníctve a iných odvetviach

Rozvoj dronových služieb prostredníctvom autonómnych operácií

Výskum a vývoj bezpilotných technológií a ich prínos pre praktické využitie

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnostné hrozby a výzvy súvisiace s používaním bezpilotných technológií

Úloha dronov v bezpečnostných štruktúrach štátu

Drony v bezpečnostných aplikáciách

SPEAKERS (2023)

LPS SR

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR

Global UTM Association

R-SYS, s.r.o

EASA

Rohde & Schwarz

PANSA

Schiebel Aircraft GmhH

PROGRAMME (2023)

18.Október

9:30 ÚVOD

8:40 - 9:30 Príchod a registrácia

Registrácia je otvorená od 8:40 do 9:30 v mieste konania konferencie - v priestoroch Elektrárne Piešťany. Na registráciu je potrebné uviesť meno a priezvisko, prípadne elektronickú alebo tlačenú vstupenku (QR kód).

9:30 - 9:40 Opening of the conference and welcome speech

Konferenciu otvorí riaditeľ asociácie Mám Dron Rastislav Sopko a ambasádor eventu  Brig. Gen. (ret.) Ing. Ivan Bella, moderátorom konferencie bude Ján Mečiar.

9:40 - 9:45 Address by Maria Algar Ruiz, EASA Drone Programme Manager

V krátkom videu sa účastníkom konferencie prihovorí Maria Algar Ruiz z Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva - EASA

9:45 MANAŽMENT PREVÁDZKY BEZPILOTNÝCH PROSTRIEDKOV V EÚ A KRAJINÁCH V4

9:45 - 10:05 U-space – Od konceptu k implementácii / Vladimír Foltín (EASA)

Vladimír Foltín z EASA bude prezentovať súčasný stav a možnosti implementácie U-space

10:05 - 10:20 Make aviation for the digital age / Koen de Vos (Global UTM Association)

In his video address, Koen de Vos - Generálny sekretár Global UTM Association (GUTMA) will talk about digitalization in modern aviation in relation to unmanned aerial systems

10:20 - 10:40 Mapovanie kurzu: Kde presne sa nachádza Slovensko v oblasti integrácie UAS do vzdušného priestoru? / Štefan Dusza (Letové prevádzkové služby SR, š.p.)

Efektívne a bezpečné začlenenie bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov do aktuálneho systému letectva je jedným zo základných predpokladov fungujúcej dronovej ekonomiky. Jednotlivé progresívne členské štáty EÚ vyvíjajú maximálne úsilie za účelom čo najskoršej integrácie UAS do ich vzdušného priestoru. Predmetom prezentácie  JUDr. Štefana Dusza, MBA, vedúceho odboru bezpilotných leteckých systémov na LPS SR - bude hľadanie odpovedí na základnú otázku: Je Slovensko pripravené enormný nárast dronov vo vzdušnom priestore?

10:40 - 11:00 Činnosti Řízení letového provozu ČR vo vzťahu k U-space

Ing. Radek Hodač z Řízení letového provozu ČR predstaví aktuálne a plánované aktivity vedúce k implementácii U-space v Českej republike.

11:00 - 11:20 Coffee break

Počas celého podujatia bude pre účastníkov konferencie k dispozícii chutná káva.

11:20 - 11:40 iConspicuity pre civilné letectvo / György Blazsovszky (Hungarocontrol)

György Blazsovszky will talk about iConspicuity in Hungarian airspace in his presentation.

11:40 - 12:00 Vývoj riešení UTM a U-space spoločnosťou PANSA / Rafał Paprocki (PANSA)

Vo svojej prezentácii Rafał Paprocki zameria na históriu - dôvody, ktoré stoja za fenoménom počtu poľských bezpilotných lietadiel, na súčasnosť - ako koordinujeme čoraz pokročilejšie lety bezpilotných lietadiel a na budúcnosť - aký je náš pohľad na budúcnosť UTM a U-space.

12:00 - 12:20 Skúsenosti s implementáciou UTM U-space v projekte Mam Dron / Marek Náhlik (R-SYS, s.r.o.)

Ing. Marek Náhlik vo svojej prezentácii predstaví, ako prebiehala implementácia riešenia UTM v rámci slovenského projektu MamDron.

12:20 - 12:40Technológie, ktoré umožňujú kontrolu a bezpečnosť vo vzdušnom priestore: Remote ID, ADS-B/FLARM - od konceptu ku case study / Rafał Słoń, Konrad Cioch (Aerobits)

Rafał Słoń , Konrad Cioch (Aerobits)

Safety in the airspace is the most important goal of the avionics industry, including manned and unmanned air traffic. The technologies developed by AEROBITS are a response not only to the needs of users but also to changing legal regulations.

Rafał Słoń a Konrad Cioch  invite you to listen to the presentation in which they will talk about strategic technologies that are the pillar of Aerobits solutions.

12:40 OBED

13:40 POKROČILÉ DRONOVÉ SLUŽBY

13:40 - 14:00 Využitie dronov a moderných mapovacích nástrojov pri správe golfových ihrísk / Igor Kajan (UAVIS) , Jozef Soták (Tále, a.s.)

Trávnik je pýchou každého golfového ihriska. Jozef Soták (Generálôny riaditeľ Tále, a.s.) a Igor Kajan (prevádzkový riaditeľ spoločnosti UAVIS s.r.o.) budú hovoriť o každodenných výzvach, ktorým čelia manažéri golfových ihrísk pri svojej snahe o dokonalosť trávnika, a o tom, ako im v tomto úsilí môžu pomôcť drony spolu s modernými mapovacími nástrojmi.

14:00 - 14:20 Ako urýchliť výrobu a znížiť náklady pomocou dronov v automobilovom priemysle? / Gergely Ellenrieder (Aeriu)

Aeriu je maďarský poskytovateľ služieb dronov, ktorý sa zameriava na služby pre dodávateľov automobilového priemyslu Tier 1. Gergely Ellenrieder predstaví prípadové štúdie o tom, prečo a ako drony pomáhajú zlepšiť logistické procesy v sklade.

14:20 - 14:40 Drony v energetike: nové možnosti a inovatívne metódy v ZSD a VSD / Jozef Tóth (VSD), Adam Broš (ZSD)

Prezentácia Jozef Tóth a Adam Broš predstaví možnosti využívania letov BVLOS v automatickom režime energetickými distribučnými spoločnosťami a podmienky potrebné na ich reálne nasadenie vrátane ich možného vplyvu na interné procesy a externý trh poskytovateľov služieb UAS.

14:40 - 15:00 AVAG - cloudová platforma pre dáta z dronov / Marek Růžek, Miroslav Štaubr (Airview)

Marek Růžek a Miroslav Štaubr zo spoločnosti Airview predstavia cloudovú platformu AVAG vyvinutú na prácu s digitálnymi modelmi, ortomozaikou, mračnami bodov, 360 panoramatickými fotografiami a inšpekčnými fotografiami na podkladových mapách so službami WMS.

15:00 - 15:20 Coffee break

Počas celého podujatia bude pre účastníkov konferencie k dispozícii chutná káva.

15:20 - 15:40 Vývoj pilotovaného VTOL Airwolf / Jiří Zachardala (UDX)

Jiří Zachardala z českej spoločnosti UDX research vám predstaví poznatky z vývoja produktu Airwolf, ktorý by mal v najbližších rokoch zmeniť spôsob, akým premýšľame o cestovaní.

15:40 - 16:00 Tímy agilných autonómnych dronov plne chránených proti GNSS spoofingu a rušeniu komunikácie v priemyselných aplikáciách / Martin Saska (ČVUT)

Vo svojej prezentácii Martin Saska z ČVUT bude hovoriť o aplikáciách základného výskumu multirobotových systémov pri dokumentácii veľkých historických objektov (katedrály) vo vnútri budov formáciami spolupracujúcich MAV, kooperatívnej inšpekcii podzemných baní inšpirovanej súťažou DARPA SubT, lokalizácii a zachytávaní nepovolených dronov, vzdušnom hasení požiarov, lokalizácii zdrojov žiarenia, inšpekcii elektrického vedenia a námorných tímoch spolupracujúcich heterogénnych robotov. 

16:00 - 16:20 DB Schenker - Volodrone case study / Nuri Morava (DB Schenker)

Vo svojej prezentácii Nuri Morava predstaví možnosti začlenenia dronov do logistických procesov na základe skúseností zo spolupráce medzi DB Schenker a Volocopter

16:20 - 16:40 Od vízie k misii - Dron ako súčasť vesmírneho výskumu / Martin Jančo, Vladimír Pšenák (M2M Solutions)

Akú úlohu hrajú drony pri vesmírnom výskume? Na túto otázku odpovedia vo svojej prezentácii Ing. Martin Jančo a Ing. Vladimír Pšenák, PhD. zo spoločnosti M2M Solutions.

16:40 BREAK

19:00 GALA VEČERA

20:00 VEČERNÝ PROGRAM A NETWORKING

20:00 EBENICA COFFEE SHOW /GALLERY

20:20 GENTLEJAM SHOW / GALLERY

21:00 COLORFUL PEOPLE – LIVE MUSIC, DJ / MAIN HALL

19. Október

9:30 DRONY A BEZPEČNOSŤ - BLOK 1

9:30 - 9:40 Úvodný príhovor
9:40 - 10:00 Bezpečnosť letovej prevádzky a UAS / Mário Malatinec (Veliteľstvo vzdušných síl, Ozbrojené sily Slovenskej republiky)

mjr. Ing. Mário Malatinec z oddelenia bezpečnosti letov Veliteľstva vzdušných síl vysvetlí pravidlá lietania bezpilotných leteckých systémov (UAS) v blízkosti vojenských letísk, ktoré sú uvedené v novele zákona o ozbrojených silách Slovenskej republiky č. 321/2002 Z. z.. Okrem toho, keďže bezpilotné lietadlá sú čoraz dostupnejšie, bude hovoriť o náraste počtu letov UAS bez povolenia, o neschopnosti Slovenskej republiky pružne reagovať vzhľadom na platnú legislatívu a o vplyve takýchto letov UAS na bezpečnosť letovej prevádzky.

10:00 - 10:20 Organizácia výcviku operátorov bezpilotných leteckých systémov v rezorte obrany/ Vladimír Kulpa, Matúš Grega (Akadémia ozbrojených síl Slovenskej republiky (AOS SR))

Vladimír Kulpa a Matúš Grega z Akedémie ozbrojených síl SR predstavia Výcvikovú organizáciu pre operátorov bezpilotných leteckých systémov, jej postavenie a činnosť a jej začlenenie do štruktúry AOS. Hovoriť budú aj o obsahu a určení certifikovaného kurzu pre príslušníkov rezortu obrany v BUQ I a BUQ II, o oprávneniach a kompetenciách operátora bezpilotného prostriedku v rámci ozbrojených síl a o možnostiach výcvikovej organizácie pre BUQ III a BUQ IV a rozšírení jej kapacít zavedením syntetického výcvikového prostredia pre pevné aj rotačné krídla.

10:20 - 10:40 Aplikácie bezpilotných vrtuľníkov v obrane a bezpečnosti / Luboš Šrámek (Schiebel Aircraft GmbH)

CAMCOPTER® S-100 je najpokročilejší taktický bezpilotný letecký systém s rotačným krídlom, ktorý je dostupný na trhu. Väčšina z viac ako 400 vyrobených jednotiek pôsobí v sektore obrany a bezpečnosti, napr. pri ochrane hraníc, pátraní a záchrane. Ľuboš Šrámek predstaví túto technológiu vo svojej prezentácii.

10:40 - 11:00 Boj proti nebezpečným dronom mimo štandardných frekvencií / Stephan Kraschansky (Aaronia)

Keďže sa bezpilotné letecké systémy používajú čoraz častejšie, pribúdajú aj protiopatrenia. Technicky zdatný protivník sa za každú cenu vyhne používaniu štandardných hotových výrobkov. Na záver, keď hovoríme o cUAS, je kľúčová schopnosť pasívnej detekcie dronov v celom spektre RF a zmierňovanie RF v celom spektre. V súlade s mottom "Vidieť znamená veriť" budú jedinečné schopnosti cUAS AARONIA AARTOS predstavené naživo v rámci prezentácie Stephan Kraschansky.

11:00 - 11:20 Coffee break

Počas celého podujatia bude pre účastníkov konferencie k dispozícii chutná káva.

11:20 - 11:40 Use of drones in event security / Ákos Haramia (Aliter Technologies)

Ákos Haramia zo spoločnosti Aliter Technologies predstaví metódy využitia dronov pri dohľade nad veľkými podujatiami pomocou tradičných a pripútaných dronov, pri zabezpečovaní spojenia v husto obývaných miestach alebo na miestach bez signálu.

11:40 - 12:00 Smart countering of UAV activities in critical infrastructure / Heiko Nissen (Rohde & Schwarz)

Keďže lietanie s dronmi je v súčasnosti dostupné takmer pre každého, prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry zistili veľa prípadov zneužitia, ktoré sú spôsobené bezohľadnými, neopatrnými, ale aj kriminálnymi prevádzkovateľmi dronov. Kľúčom k úspechu je spoľahlivá detekcia bezpilotných lietadiel a inteligentné protiopatrenia, ale aj schopnosť rozlišovať medzi schválenými a neschválenými letmi. Heiko Nissen zo spoločnosti Rohde & Schwarz povie viac o tejto téme vo svojej prezentácii.

12:00 - 12:20 Raybird 3 - bezpilotný letecký systém pre rôzne prieskumné misie na veľké vzdialenosti pre civilné a špeciálne aplikácie / Roman Kniazhenko (Skyeton LLC.)

Roman Kniazhenko – CCO Skyeton LLC.

(názov a popis prezentácie doplníme neskôr)

12:20 - 12:40 Hrozby, ktoré prináša technológia dronov, a spôsoby, ako im čeliť / Robert Fintak (Terra Hexen)

Vývoj technológie dronov mení náš svet každým dňom, možno povedať, že nás ovplyvňuje rovnako ako internet. Bohužiaľ, aj táto technológia má dve tváre, svetlú a temnú. Prezentácia Robert Fintak sa bude venovať rôznym typom nebezpečenstiev, nehôd, incidentov a útokov s použitím dronov a tomu, ako týmto hrozbám čeliť.

12:40 OBED

13:40 DRONY A BEZPEČNOSŤ - BLOK 2

13:40 - 14:00 Pokročilé ATM/UTM riešenia pre štátne/pohotovostné služby a iné špecifické potreby DCM (Domestic Crisis Management) / Tomáš Schóber (R-SYS)

Tomáš Schóber do svojej prezentácie zahrnul informácie o spôsoboch integrácie riadenia dronov do krízových a špeciálnych operácií.

14:00 - 14:20 Secure and safe UAV operation in the Hungarian drone ecosystem / Olivér Takács (Széchenyi István University Digital Development Center)

Vo svojej prezentácii Olivér Takács hovoriť o bezpečnostných rizikách, kybernetickej bezpečnosti, bezpečnej prevádzke a vzdušnom priestore v maďarskom odvetví dronov. Predstaví aj projekty Univerzity Széchenyi István v oblasti dronov s dvojakým použitím a úlohu Maďarskej dronovej koalície a budúce plány na bezpečnejšie a lepšie operácie s dronmi.

14:20 - 14:40 Operational risk assessment of drones in EASA specific category using Copernicus data / Ján Čerňan (Egis)

Implementácia nariadenia (EU) 945/2019 a (EU) 947/2019 na Slovensku prinesie viaceré zmeny v pravidlách lietania, a to najmä pre komerčných prevádzkovateľov dronov. Pre lety v EASA osobitnej (specific) kategórii sa budú povinne posudzovať riziká spojené s letom. EUSPA sa v spolupráci s Egis a FlyingBasket pozerá na spôsoby ako môžu dáta z Európskeho systému Copernicus tento proces zrýchliť. Viac o tejto téme povie Ján Čerňan vo svojej prezentácii.

Nasadenie dronov v štátnej správe a pri ochrane kritickej infraštruktúry môže mať viacero špecifík, kde sú slabé a silné stránky? Aké sú praktické skúsenosti a kam smeruje vývoj? Odpovede na tieto otázky ponúkne vo svojej prezentácii Jaroslav Řešátko zo spoločnosti Telink.

15:00 - 15:20 The use of drones in documenting and analyzing traffic accidents / Tomáš Korbeľ (Automotive Solutions4u)

Dokumentovanie miesta dopravnej nehody bezprostredne po jej vzniku je neopakovateľný úkon, ktorého kvalita má významný vplyv na správnosť, presnosť a závery technickej analýzy priebehu dopravnej nehody. Znalecké úkony vo veci analýzy priebehu dopravnej nehody sa využívajú najmä v trestných a správnych konaniach ich účastníkov. Ing. Tomáš Korbel, PhD. zo spoločnosti Automotive Solution4u, s. r. o. vo svojej prezentácii poukáže na účinnosť dronov pri zbere údajov potrebných pre dôkladnú a modernú technickú analýzu nehodového deja v cestnej doprave.

15:20 END

Na programe naďalej intenzívne pracujeme...

Zmena programu vyhradená

REGISTRÁCIA

18-19. Október, 2023

Elektrárňa Piešťany

WE HAVE REACHED THE CAPACITY OF THE CONFERENCE, THANK YOU!

CENA ZAHŔŇA

Účasť na konferencii v Elektrárni Piešťany

Welcome drink, jedlo, káva a občerstvenie, večerný program a networking

Materiály od organizátorov a partnerov konferencie

Parkovanie na vyhradenom parkovisku

UBYTOVANIE

For the participants of the event we offer discounted accommodation in the conference partner hotel: HOTEL PARK PIEŠŤANY ****

Single and double rooms are available.

PARTNERS (2023)

HLAVNÍ PARTNERI

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná asociácia Mám Dron.

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

GASTRO PARTNERI

NOVINKY

DRONTEX 2023 GALLERY

MIESTO

Ako sa k nám dostať

Vlakom, autobusom

Budova Elektrárne sa nachádza asi 100m od hlavnej stanice v Piešťanoch.

Autom

Pre účastníkov konferencie máme rezervované parkovisko pri hlavnej stanici.

Na stanici a na parkovisku budú k dispozícii navigačné tabule a označený personál pre účastníkov DRONTEX-u.

Miesto konferencie

Elektrárňa Piešťany
Staničná 2334/51
Piešťany

Slovensko