Drontex

Spolupráca partnerov konferencie pri testovaní externých modulov pre identifikáciu dronov

Partner konferecie DRONTEX – poľská spoločnosť Aerobits – dá k dispozícii všetkým ostatným partnerom konferencie, ktorí využívajú drony pre rôzne činnosti, externé moduly priamej diaľkovej identifikácie. Tí tak získajú prehľad o pohybe svojich dronov v reálnom čase v súlade s novými štandardami EASA o identifikácii dronov,  zatiaľ čo získané dáta môžu byť použité pre zlepšovanie funkcionality poskytnutých externých modulov.

Potreba vysielania ID dronu a údajov o polohe stroja a operátora vychádza z nutnosti zvýšenej bezpečnosti vzhľadom na narastajúci počet dronov vo vzdušnom priestore. To so sebou prináša potrebu efektívneho manažmentu bezpilotnej prevádzky poverenými autoritami. Priama diaľková identifikácia, zabezpečená pomocou externých modulov pripevniteľných k dronu, taktiež otvára dvere operáciám s vyššou mierou rizika, ako sú napríklad BVLOS lety, či preprava tovaru a materiálu. Externé moduly využívajú technológie Bluetooth a WiFi a dáta z dronu je možné prijímať na na sebe nezávislých zariadeniach.

Viac o tejto téme na konferencii porozpráva Konrad Cioch – Development officer spoločnosti Aerobits, ktorá sa venuje vývoju a produkcii externých modulov priamej diaľkovej identifikácie.