Drontex

Konferencia DRONTEX bude tento rok dvojdňová a určená pre odborníkov z krajín V4

Keďže téma využitia dronov v oblasti štátnej správy, služieb a bezpečnosti je široká a dotýka sa všetkých krajín v EÚ, konferencia DRONTEX ponúkne tento rok priestor pre zdieľanie skúseností odborníkov na bezpilotné technológie, prevádzku dronov a služby z viacerých európskych krajín, prevažne z priestoru V4.

V súvislosti s touto ambíciou sme asociácia Mám Dron nadviazala spoluprácu s dronovými asociáciam z Česka (UAVA CZ), Poľska (Polska Izba Systemów Bezzałogowych) a Maďarska (Drón Koalíció), aby sme účastníkom podujatia mohli ponúknuť medzinárodný pohľad na toto rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie.

Okrem prezentácií predstaviteľov EASA, GUTMA a navigačných služieb (ANSP) zo všetkých štyroch krajín bvudú mať v programe priestor zaujímavé prezentácie spoločností venujúcich sa systémom manažmentu dronov vo vzdušnom priestore a pokročilým dronovým službám.