Drontex

DRONTEX

Predpokladaný termín

18-19.10.2023

Piešťany

Vzhľadom na úspešnosť konferencie DRONTEX 2022 sme v Asociácii Mám Dron začali s prípravami druhého ročníka podujatia. O podrobnostiach a programe Vás budeme včas informovať.

Organizátor podujatia:

DRONTEX

Predpokladaný termín

18-19.10.2023

Piešťany

Vzhľadom na úspešnosť konferencie DRONTEX 2022 sme v Asociácii Mám Dron začali s prípravami druhého ročníka podujatia. O podrobnostiach a programe Vás budeme včas informovať. Aká bola konferencia DRONTEX 2022 si môžete pozrieť v našej reportáži.

Organizátor podujatia:

  • 00Dní
  • 00Hodín
  • 00Minút
  • 00Sekúnd

O KONFERENCII

Konferencia DRONTEX je odbornou platformou pre zdieľanie skúseností a informácií medzi odborníkmi pre bezpilotné technológie a predstaviteľmi štátnych a neziskových inštitúcií s cieľom podporiť rozvoj dronovej ekonomiky na Slovensku.

O KONFERENCII

Konferencia DRONTEX má ambíciu vytvoriť odbornú platformu pre zdieľanie skúseností a informácií medzi odborníkmi pre bezpilotné technológie, predstaviteľmi štátnych a neziskových inštitúcií s cieľom podporiť rozvoj dronovej ekonomiky na Slovensku

V Asociácii Mám Dron vnímame obrovský potenciál bezpilotných technológií a ich využitia v rôznych druhoch priemyslu a služieb. V zahraničí táto téma rezonuje čoraz intenzívnejšie na odborných medzinárodných a lokálnych konferenciách a veľtrhoch. Aj to je znakom rozvoja, ktorý tento segment v dnešných časoch zažíva.

Keďže na Slovensku chýba podujatie podobného typu, veríme, že konferencia DRONTEX túto medzeru zaplní a ponúkne priestor pre komunikáciu a spoluprácu odborníkov z oblasti výroby, distribúcie a služieb spojených s UAV.

Konferenciu Drontex sme navrhli ako jednodňovú akciu, ktorá bude rozdelená do troch tematických blokov. V rámci nich na pódiu vystúpia odborníci z oblasti vývoja bezpilotných technológií, manažmentu bezpilotnej prevádzky a predstavitelia firiem ponúkajúcich UAV aplikácie pre geodéziu, kartografiu, energetiku a služby. V prípade úspechu nultého ročníka konferencie máme ambíciu pokračovať v nastavenej línii a vytvoriť tak na Slovensku tradíciu podujatia s vysokou pridanou hodnotou pre celú dronovú komunitu.

Rastislav Sopko

Riaditeľ Asociácie Mám Dron

HLAVNÉ TÉMY (DRONTEX 2022)

LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ

Favicon DRONTEX

Integrácia legislatívnych zmien týkajúcich sa bezpilotnej prevádzky 

Favicon DRONTEX

Možnosti využitia potenciálu dronovej ekonomiky na Slovensku

Favicon DRONTEX

Riešenia bezpečnostných hrozieb neoprávnených UAS operácií

MANAŽMENT UAS OPERÁCIÍ

Favicon DRONTEX

Možnosti integrácie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky

Favicon DRONTEX

Rozvoj leteckých služieb v rámci Urban Air Mobility

Favicon DRONTEX

Priama diaľková identifikácia a jej prínosy pre rozvoj dronových služieb

VÝVOJ A PRIEMYSELNÉ VYUŽITIE UAS

Favicon DRONTEX

Vývoj autonómnych systémov umožňujúcich BVLOS operácie

Favicon DRONTEX

Predstavenie akademických výskumov týkajúcich sa využitia UAS

Favicon DRONTEX

Vplyv bezpilotných technológií na vykonávanie prác v geodézii, kartografii a poľnohospodárstve

SPÍKRI (DRONTEX 2022)

LPS SR

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR

Global UTM Association

R-SYS, s.r.o

EASA

3gon Slovakia, s.r.o.

Aerobits

Airvolute, s.r.o.

PROGRAM (DRONTEX 2022)

ÚVOD

Registrácia bude prebiehať od 8:40 - 9:30 na mieste konania konferencie - v budove Elektrárňa Piešťany. K registrácii je potrebné preukázať sa menom, priezviskom, alebo elektronickou, či tlačenou vstupenkou (QR kód).

Konferenciu otvorí riaditeľ Asociácie Mám Dron  Rastislav Sopko. Podujatie bude moderovať Ján Mečiar.

S úvodným prejavom vystúpi aj ambasádor podujatia brig. gen. v. v. Ing. Ivan Bella, bývalý stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut.

Účastníkom konferencie sa v krátkom video príspevku prihovorí aj Maria Algar Ruiz z Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA)

Rastislav Sopko predstaví činnosť a ciele Asociácie Mám Dron a informačný systém MamDron, ktorý na Slovensku prostredníctvom mobilných aplikácií využíva takmer 3000 UAV pilotov.

1 BLOK: MANAŽMENT BEZPILOTNEJ PREVÁDZKY

Koen de Vos - Secretary General z Global UTM Association (GUTMA) vo svojej prezentácii oboznámi účastníkov konferencie s iniciatívou Aviation 2.0, ktorá v sa v rámci dronov zameriava na ich širšie, efektívnejšie a ekologické využívanie v európskom priestore.  

Ako môže autonómna vzdušná preprava zasiahnuť do celkového konceptu prepravy v každej oblasti života? Aká je jej perspektíva a aký dopad môže mať na ekonomiku? Je potrebné pripraviť strategický plán rozvoja tejto oblasti prepravy pre Slovensko? Toto sú otázky, na ktoré sa pokúsi vo svojom vystúpení dať krátku odpoveď Ing. Marek Náhlik, CEO spoločnosti R-SYS s.r.o., ktorá sa podieľa na vývoji technických riešení v UTM.

Vladimír Foltín z Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) sa vo svojom príspevku zameria na to, ako technologicky a komunikačne dosiahnuť viditeľnosť neriadených pilotovaných lietadiel vo vzdušnom priestore U-Space.

György Blazsovszky z HungaroControl predstaví špecifiká riešenia manažmentu bezpilotnej prevádzky v Maďarsku.

JUDr. Štefan Dusza, MBA ako vedúci odboru bezpilotných leteckých systémov na LPS SR vo svojej prezentácii ozrejmí potrebu a benefity funkčného systému manažmentu bezpilotných prostriedkov.

Pre účastníkov konferencie bude pripravená chutná káva počas celej doby podujatia.

2 BLOK: LEGISLATÍVA A BEZPEČNOSŤ

Direct Remote ID, alebo priama diaľková identifikácia, je novým štandardom pre prevádzku bezpilotných prostriedkov v Európe. Rafał Słoń vo svojej prezentácii predstaví, ako funguje sledovanie dronov v reálnom čase pomocou externých modulov Aerobits.

Network Remote ID sa považuje za technicky komplikovanejší prístup ako Direct Remote ID. Jeho hlavným účelom je vytvoriť spoľahlivé a bezpečné spojenie medzi dronmi a operátormi v U-Space priestore v rámci pokročilých operácií (lety BVLOS, drone delivery, pilotovaná a bezpilotná prevádzka v rovnakom vzdušnom priestore). Ing. Lukáš Brchl, generálny riaditeľ českej spoločnosti Dronetag, účastníkom konferencie predstaví produktové riešenia pre Network Remote ID.

kpt. Mgr. Anton Sedlák z Horskej záchrannej služby bude vo svojej prezentácii hovoriť o použití UAV pri záchranných operáciách, systéme školenia pilotov pre lietanie v horskom prostredí a metódach mapovania horského prostredia za účelom zvýšenia bezpečnosti návštevníkov hôr.

Vo svojej prezentácii porozpráva Milan Uhrič reálne skúsenosti z nasadenia dronov s termovíznou kamerou, ale aj bez nej, aké sú mylné predstavy využtia dronov pri SAR (Search and Rescue) misiách, akú zodpovednosť na seba preberá operátor drona pri prehľadávaní prideleného segmentu v oblasti pátrania a ako vníma UAV v budúcom nasadení v oblasti hľadaní nezvestných osôb.

12:25 – 13:15 OBED

Ing. Pavol Pecho, PhD. sa zaoberá problematikou optimalizácie nasadenia UAV v podmienkach SAR (Search And Rescue). Vo svojej prezentácii predstaví výskum zameraný na porovnanie využiteľnosti UAV s pevným krídlom voči konfiguráciám multikoptér a využitiu automatického letu v rôznych podmienkach na redukciu času zásahu a pátrania. V rámci práce boli využité aktuálne dostupné metódy prevádzky UAV bez potreby špecializovaného výcviku s ohľadom na efektívne využitie ľudských zdrojov.

Mjr. Ing. Marek Šubín vo svojej prezentácii predstaví spôsoby využitia UAV pri monitoringu požiarov a o úlohe dronov pri záchranných operáciách.

Aká je úloha Veliteľstva vzdušných síl SR pri ochrane hraníc a vzdušného priestoru krajiny? Akú rolu pri tom zohrávajú drony? Aj tieto otázky vo svojej prezentácii zodpovie mjr. Ing. Mário Malatinec z Oddelenia bezpečnosti letov VzS.

Zdokumentovanie miesta dopravnej nehody bezprostredne po jej vzniku je neopakovateľný úkon, ktorého kvalita má významný vplyv na presnosť a závery analýzy nehodového deja, ktoré sú využívané najmä v trestných a správnych konaniach ich účastníkov. Ing. Tomáš Korbeľ, PhD zo spoločnosti Automotive Solution4u, s.r.o. bude vo svojej prezentácii demonštrovať efektivitu dronov pri zhromažďovaní presných dát potrebných pre dôkladné vyšetrenie nehodových udalostí.

Spoločný príspevok doc. JUDr. Robert Odlera, PhD. a mjr. Ing. Vincenta Holubiczkého, PhD. z Akadémie Policajného zboru v Bratislave bude venovaný zneužívaniu bezpilotných prostriedkov na páchanie rôznej protiprávnej činnosti zameranej na Slovensko – Ukrajinskú hranicu. Modus operandi pašovania komodít za využitia UAV.

V spoločnej prezentácii predstavia Silvia Špinderová, M.Sc. , Mgr. Marcel Košta zo spoločnosti SWELL Financial Group a.s. a Martin Zummer zo spoločnosti PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu novinky o možnostiach poistenia dronov na Slovensku.

3 BLOK: APLIKÁCIE UAS V PRIEMYSLE A SLUŽBÁCH

Rozvoj mestskej mobility a služieb s ňou spojených sa nezaobíde bez dronov a využitia bezpilotných technológií. Ondřej Vaněk z českej spoločnosti City Air Mobility, s.r.o. ozrejmí spôsob fungovania takýchto služieb, ktoré rátajú s využitím autonómnych operácií, prepravou materiálu a tovaru, či nasadením pilotovaných dronov. 

Vo svojej prezentácii Peter Halupka predstaví prínosy využitia UAS technológií pre zvýšenie efektivity činností v oblasti poľnohospodárstva.

Pre účastníkov konferencie bude pripravená chutná káva počas celej doby podujatia.

Mgr. Matej Červeňan zo spoločnosti Terradron vo svojom vstupe porovná výhody a nevýhody dvoch kľúčových metód profesionálneho leteckého mapovania na konkrétnych ukážkach z praxe. Taktiež sa bude venovať téme efektivity použitia dronu s pevným krídlom Wingtra One pre kartografické účely.

Ing. Matej Oros vo svojej prezentácii predstaví profesionálne UAV systémy pre zber geodát od svetových výrobcov Delair a Microdrones, s ktorými užívateľ fotogrametricky zmapuje stovky hektárov za deň, či získa presné informácie o teréne aj pod vegetáciou vďaka technológii LiDAR. Pomocou týchto UAV zariadení vie byť užívateľ násobne efektívnejší pri zbere geodát a následnej tvorbe 3D výstupov, ako 3D mračno bodov, digitálny model terénu či ortofotomapy.

Darius Kozmas zo spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. svoju prezentáciu zameria na  príklady využitia dronov pri inšpekčných kontrolách energetických zariadení, monitorovaní náletových drevín v koridoroch elektrických vzdušných vedení a iných špeciálnych činnostiach.

Ing. Michal Ševera vo svojom vstupe predstaví benefity aplikovania dronov pre oblasť energetiky a vysvetlí ako prebieha monitoring únikov plynov pomocou UAV. 

4 BLOK: VÝSKUM A VÝVOJ

V rámci svojej prednášky predstaví Dr. Milan Rollo program EU zameraný na výskumné projekty v oblasti prevádzky bezpilotných systémov, U-space služieb a súvisiacu legislatívu. Konkrétne potom projekt SAFIR-Med (Safe and Flexible Integration of Advanced U-space Services Focusing on Medical Air Mobility), zameraný na doručovanie zdravotníckeho materiálu a prepravu osôb v mestskom prostredí.

V prednáške predostrie Ing. Jozef Rodina, PhD účastníkom konferencie pohľad na autonómiu a autonómne UAS z viacerých strán a predstaví súčasné a budúce
aplikácie týchto technológií.

Pre účastníkov konferencie bude pripravená chutná káva počas celej doby podujatia.

Spoločnosť Aliter Technologies, s.r.o. sa, okrem iného, venuje vývoju vlastných bezpilotných technológií pre rôzne použitia. Ing. Ákos Haramia počas svojej prezentácie porozpráva, aké je to pracovať na vývoji špeciálnych zariadení a ako prebieha výskum a vývoj v slovenskom prostredí.

Autonómne drony dokážu riešiť úlohy, ktoré sú súčasnými pilotovanými dronmi neriešiteľné. Dokážu pracovať presnejšie, spoľahlivejšie a hlavne lacnejšie. O tom, ako prebieha výskum robotických autonómnych dronoch vo svojom vstupe porozpráva doc. Martin Saska z ČVUT (České vysoké učení technické v Praze) spolu s Ing. Janom Bednářom zo spoločnosti Fly4Future, s.r.o.

Prezentácia Ing.Eduarda Mráza bude zameraná na predstavenie projektu UAVLIFE, jeho
partnerov a doterajších výsledkov. Projekt sa týka využitia UAS pri boji s pandémiou.

RNDr. Peter Fabo, PhD. vo svojej prezentácii predstaví vývojový projekt Fakulty špeciálnej techniky TnUAD zameraný na výskum v oblasti metód pasívneho sledovania a lokalizácie nehomogenít v prízemnej vrstve atmosféry. Primárne je výskum v spolupráci s SHMU a SAV orientovaný do oblasti lokalizácie výskytu miestnych búrok, lejakov, hmiel a turbulencie, použitá metodika ale umožňuje aj pasívnu identifikáciu pomalých a malých UAV a dronov, pričom sa využíva ich prirodzené ovplyvnenie prostredia v ktorom sa pohybujú. Cieľom tejto časti aktivity je poskytovanie informácií o výskyte a pohybe neidentifikovaných UAV a dronov v prízemných vrstvách mimo dosahu štandardných aktívnych metód detekcie. 

Poďakovanie a záverečné slovo organizátora.

Na programe naďalej intenzívne pracujeme…

Zmena programu vyhradená

REGISTRÁCIA

18-19.Október 2023

Elektrárňa Piešťany

Cena: 149€

Uvedená cena je s DPH

Na príprave podujatia pracujeme.

CENA ZAHŔŇA

Prezenčnú účasť na konferencii v Elektrárňa Piešťany

Welcome drink, obed, káva a občerstvenie

Materiály od organizátorov a partnerov konferencie

Parkovanie na vyhradenom parkovisku

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

NOVINKY

MIESTO

Ako sa k nám dostať

Vlakom, autobusom

Elektrárňa sa nachádza cca 100m od Hlavnej stanice v Piešťanoch.

Autom

Pre účastníkov konferencie máme vyhradené parkovisko pri Hlavnej stanici.

Na stanici a parkovisku budú navigačné tabule a označený personál, ktorý bude k dispozícii účastníkom DRONTEX

Miesto konania konferencie

Elektrárňa Piešťany
Staničná 2334/51
Piešťany

sk_SK